Base de conocimiento terminológico

diabetes mellitus, no especificada, con coma

síntoma/signo

Código CIE-10: E14.0

Síntomas/signos superordinados: diabetes mellitus, no especificada.

Síntomas/signos subordinados: coma acidótico, coma hiperosmolar.