Base de conocimiento terminológico

otras neuropatías hereditarias e idiopáticas

síntoma/signo

Código CIE-10: G60.8

Síntomas/signos superordinados: neuropatía hereditaria e idiopática.

Síntomas/signos subordinados: neuropatía sensitiva.